Ressurser


Bibelen, sanger og salmer, menighetsblad årmeldinger med mer er tilgjengelig på tegnspråk.

Vi tar gjerne imot innspill på flere ting som bør oversettes til tegnspråk og forslag til forbedringer.

 

 

 

FN-konvensjonene

Vi har fått oversatt to FN-dokumenter: Verdenserklæringen om menneskerettigheter og Barnekonvensjonen!

 

Til råd og møter

 

Tegnbibel

Her kommer det bibeltekster på tegnspråk

 

Diakoni

Døvekirkelig arbeid og diakoni  

 

Teologi

Om teologi for og på norsk tegnspråk

 

For medarbeidere

Ressurser for medarbeider i Døvekirken (skjema m.m.)

 

Døves blad

Menighetsbladet for menighetene i Døvekirken på norsk tegnspråk og norsk

 

Salmer og poesi på norsk tegnspråk

 

Trosopplæring

Tegnspråklig trosopplæring av døve / hørselshemmede barn og unge

 

Liturgi på tegnspråk

www.tegnliturgi.no