Kontaktinformasjon


Døvekirken

Adresse: Døvekirkenes fellesråd & Døveprostiet, Fagerborggt. 12, 0360 OSLO - se kart

Administrasjonsdirektør

Camilla Høiberg

Send e-post

Administrasjonsleder / Kapellan

Veronica Voldsund Troland

Send e-post

Kirkefagleder / Trosopplæringskoordinator

Hege Roaldstveit Lønning

Send e-post

Prost i Døvekirken

Linda Berntzen

Send e-post

Prostesaksbehandler

Ditte Emilie Hatlelid

Send e-post

Prostiprest/seniorrådgiver

Roar Bredvei

Send e-post

Sokneprest

Erlend Lunde

Send e-post

Vaktmester

David E. Fraser

Send e-post

Økonomirådgiver

Dima Katsnelson

Send e-post