Om Døvekirken


Fakta

Døvekirken er Den norske kirkes landsdekkende tilbud for døve, hørselshemmede og døvblinde og tegnspråklige. Gudstjenestene og det kirkelige livet foregår på norsk tegnspråk. Det finnes i dag syv døvemenigheter i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Ålesund, Tromsø og Sandefjord, samt et menighetsutvalg i Kristiansand. Disse er representert i Døves kirkeråd (tidligere Døvekirkenes fellesråd).  

De åtte døvekirkene betjener 5.400 døve og hørselshemmede, og deres nettverk.  

Vi har seks kirkebygg som ligger i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Sandefjord. I Ålesund har vi et samarbeid med Volsdalen kirke og benytter den som vårt faste gudstjenestested, samt har menighetskontor i menighetshuset ved siden av. I Kristiansand har vi en avtale om bruk av Oddernes menighetshus til gudstjenester samt kontorlokaler på Lund kirkekontor. 

Siste årsmelding kan leses her.

   

 

Les mer om våre gudstjenester!