Den norske kirke på tegnspråk

- Døves hjertespråk

Conrad Svendsen (1862-1943) - Norges første Hovedprest for døve

 

Aktuelt

 

Døves Blad 1/2022

Les påskenummeret av Døves Blad her!

Les mer

 

Døves Blad 2/2021

Døves Blad 2/2021 er disse dager sendt ut i posten!

Les mer

 

DØV/HØRSELSHEMMET KONFIRMANT?

Konfirmant i Døvekirken - i din døvekirke eller din lokale menighet!

Les mer

 

Les mer om våre gudstjenester!

Les mer

Døvekirken på Facebook

Vi bruker Facebook aktivt til å oppdatere om alt som skjer i Døvekirken.

Her kan kan du se hva vi holder på med for tiden.

Våre menigheter

 

Døves menighetsutv. Kristiansand

For Agder

 

Døves menighet Stavanger

For Stavanger og Sunnhordland

 

Døves menighet Bergen

For Bjørgvin utenom Sunhordland

 

Døves menighet Ålesund

For Møre

 

Døves menighet Trondheim

For Nidaros og Sør-Hålogaland uten Lofoten, Ofoten og Vesterålen

 

Døves menighet Tromsø

For Nord-Hålogaland, Lofoten, Ofoten og Vesterålen

 

Døves menighet Sandefjord

For Tunsberg og Telemark

 

Døves menighet Oslo

For Oslo, Borg og Hamar

Kalender

Kontakt

 

Administrasjonsdirektør

Camilla Høiberg

99090401

Send epost

Døvekapellan/Prostiprest

Lisa Lind

45396263

Send epost

Kirkefagleder

Hege Roaldstveit Lønning

95209906

Send epost

Konsulent

Dmitry Katsnelson

468 91 343

Send epost

Leder Døves kirkeråd

Ingrid Hoff Bodin

95860052

Send epost

Prost i Døvekirken

Linda Berntzen

+4747028871

Send epost

Prostesaksbehandler

Ditte Emilie Hatlelid

93068342

Send epost

Trosopplæringskoordinator

Marianne Rasmussen Kolvik

99349531

Send epost