FN-konvensjonene


Vi har fått oversatt to FN-dokumenter: Verdenserklæringen om menneskerettigheter og Barnekonvensjonen!

 

Videoene finner du i spillelistene våre på Youtube:

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Barnekonvensjonen

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

 

Tilbake