Diakoni


Døvekirkelig arbeid og diakoni

 

 

Se tegnspråkversjon av den lokale diakoniplanen til døvekirken i Oslo og samarbeidsområdet ØST her https://youtu.be/QAZrtrz95M8 

Tilbake