Trosopplæring


Tegnspråklig trosopplæring av døve / hørselshemmede barn og unge

 

Hvem er vi?

Vi er de tegnspråklige menighetene i Den norske kirke, til daglig kalt Døvekirken. Vi tilbyr akkurat det samme som andre menigheter i Den norske kirke, det som skiller oss er at norsk tegnspråk er vårt menighetsspråk. 

Vi kan tilby: 

  • Tegnspråklige trosopplæringstiltak for døve / hørselshemmede barn og unge, både lokalt og nasjonalt
  • Et miljø som vektlegger det visuelle og som aktivt benytter bilder, form og farge samt et visuelt uttrykk
  • Et fellesskap der barn, unge og foreldre kan møte andre i samme situasjon
  • Et fagmiljø for alle ansatte i Den norske kirke med fokus på døve/hørselshemmede barn og unge
  • Materiell på norsk tegnspråk
  • Rådgivning og veiledning av dere om har døve / hørselshemmede barn og unge i deres lokale menighet

Vi har ikke full oversikt over hvilke medlemmer i Den norske kirke som er døve / hørselshemmede da dette betraktes som helseopplysninger, og omfattes da av GDPR. Så ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan gi deg ytterligere informasjon om hva vi kan tilby deg! Kontaktinformasjon: se her

Ressurser til trosopplæring på tegnspråk finner du under her (under arbeid, lenker kommer snart).

 

Tilbake