Teologi


Om teologi for og på norsk tegnspråk.

Vi tar gjerne imot innspill på flere ting som bør oversettes til tegnspråk og forslag til forbedringer.