Døvekirken > Ressurser > For råd og møter

Tekster til råd, møter og utvalg

Årsmelding 2017

Årsmeldingen på tegnspråk uten vedlegg    Les mer...

Enhetlig ledelse

Tegnspråklig versjon av søknaden  om enhetlig ledelse    Les mer...

Helhetlig plan for forebygging og prosedyrer ved seksuelle overgrep i Døvekirken

Tegnspråklig versjon av planen    Les mer...