Døves menighet Tromsø


Her finner du nyheter og informasjon om Døvekirken i Tromsø, Nord-Hålogaland, Lofoten, Ofoten og Vesterålen

Døvekirken (i Kroken Kirke) er samlings-stedet vårt i Tromsø.  Der finner du også prestekontoret. Her bruker vi tegnspråk.

Menigheten er verdens nordligste døvemenighet og omfatter fylkene Troms og Finnmark - samt Svalbard. Vi har også ansvar for Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Hvor du enn bor i dette området, er du velkommen til å ta kontakt med oss.  Vi har konfirmantundervisning og trosopplæringsarbeid. Vi har regelmessige gudstjenester og andre samlinger i Tromsø. Vi samarbeider også med døveforeninger i hele distriktet om lokale gudstjenester og andre arrangement.

Vi samarbeider også gjerne med menigheten der du bor, og kan være med på konfirmantundervisning eller annet trosopplæringsarbeid. Døvepresten har besøkstjeneste og kan bistå ved dåp, konfirmasjon, vigsler og begravelser.

Aktuelt

 

Bli kjent-leir for unge

Påmelding til Bli kjent-leir 7.-10. september 2023 for deg som skal bli konfirmant, deg som har vært konfirmant og som nå skal bli Mini-led...

Les mer

 

Døves Blad 1/2022

Les påskenummeret av Døves Blad her!

Les mer

 

Døves Blad 2/2021

Døves Blad 2/2021 er disse dager sendt ut i posten!

Les mer

 

Døv / hørselshemmet konfirmant?

Konfirmant i Døvekirken - i din døvekirke eller din lokale menighet!

Les mer

Kalender Tromsø by

Kalender Tromsø distrikt

Kontaktinformasjon


Døves menighet Tromsø
for Nord-Hålogaland og Lofoten, Ofoten og Vesterålen

Adresse: Jadevegen 10, 9022 KROKELVDALEN - se kart
Org. nr.
 912 013 111

Administrasjonsleder

Ivar Larsen

97975560

Send e-post

Kirketjener

Sonja Russevåg-Raava

920 46 139

Send e-post

Sogneprest

Arne Lundqvist

99166940

Send e-post

Trosopplærer / medliturg

Jie Sun

+4795441117

Send e-post