Døves Blad 2/2021


Døves Blad 2/2021 er disse dager sendt ut i posten!

 

Bladet kan du lese i pdfen, og se på vår YouTube-kanal!

Vi ønsker alle en god adventstid og en velsignet jul!

Tilbake