Døvekirken > Tromso

Aktiviteter

DØV / HØRSELSHEMMET KONFIRMANT?

Konfirmant i Døvekirken - i din døvekirke eller din lokale menighet!    Les mer...

Registrering i Døvekirken

Medlem! Registrert? Registrer deg som medlem av Døvekirken her!    Les mer...

Konfirmantleir

Tegnspråklig konfrmantleir 30. januar—2. februar 2020    Les mer...

Døves blad 3/18

Døves blad 3/18 online    Les mer...

I Tromsø og Tromsø døvekirke


I distriktet


Kontaktliste