Aktiviteter

DØV / HØRSELSHEMMET KONFIRMANT?

Konfirmant i Døvekirken - i din døvekirke eller din lokale menighet!    Les mer...

Registrering som medlem i Døvekirken

Medlem! Registrert? Registrer deg som medlem av Døvekirken her!    Les mer...

Døves blad 2/18

Døves blad 2/18 er tilgjenelig på nettet nå.    Les mer...

I Tromsø og Tromsø døvekirke


I distriktet


Kontaktliste