Døves menighet Tromsø

MILK 2017

Her kan du få mer informasjon og melde deg på    Les mer...

Døves menighet Tromsø

Informasjon om menigheten    Les mer...

Døvekirken

Døvekirken i Tromsø er samlokalisert med Kroken kirke    Les mer...

Felleslegatet for døve

Du kan søke.  Søknadsfrist 15.3.2017 www.felleslegatet.no    Les mer...

I Tromsø


I Distriktet


Kontaktliste