Døvekirken > Ressurser > For medarbeidere

Ressurser for ansatte

Tegnspråkhandlingsplan
Les mer...
Kirkepolitiske mål
Les mer...
ÅKER - Verdier for ansatte
Les mer...
Webmail
Hos kirkedata Les mer...
Spamfilteret
hos kirkedata Les mer...
Thon hotells
Vår avtalepartner Les mer...
G-Travel
for bestilling av fly m.m. Les mer...
Handbøker fra Agrando
For Medarbeideren, TID, Labora-Portal og mye mer Les mer...
Driftshandbok
For kirkedata Les mer...
Avtaler per 1.1.2017
Avtaler fra 1.1.2017 for kirken som eget rettssubjekt Les mer...
Liturgier i Den norske kirke
Fra kirken.no Les mer...
Lover og regler i Den norske kirke
Fra kirken.no Les mer...
Å JOBBE I KIRKA
Fra TeoLOgene Les mer...
Avtaler
på prest.no Les mer...
Veiledninger fra PF
på prest.no Les mer...
Knif avtalene
Som kan brukes av våre ansatte Les mer...

Fra Døvekirkens årshjul