Ressurser for ansatte

Webmail
Hos kirkedata Les mer...
Spamfilteret
hos kirkedata Les mer...
Thon hotells
Vår avtalepartner Les mer...
G-Travel
for bestilling av fly m.m. Les mer...
Handbøker fra Agrando
For Medarbeideren, TID, Labora-Portal og mye mer Les mer...
Driftshandbok
For kirkedata Les mer...
Avtaler per 1.1.2017
Avtaler fra 1.1.2017 for kirken som eget rettssubjekt Les mer...
Liturgier i Den norske kirke
Fra kirken.no Les mer...
Lover og regler i Den norske kirke
Fra kirken.no Les mer...
Å JOBBE I KIRKA
Fra TeoLOgene Les mer...
Avtaler
på prest.no Les mer...
Veiledninger fra PF
på prest.no Les mer...
Knif avtalene
Som kan brukes av våre ansatte Les mer...
Avtaler i NDF
for medlemmer i Norges Døveforbund Les mer...
Lønn og avtaler
fra Delta Les mer...
Dine rettigheter
Fra delta Les mer...

Fra Døvekirkens årshjul