Døves menighetsråd Oslo


Menighetsrådet i Oslo ble valgt under kirkevalget i 2019 og sitter frem til neste kirkevalg i 2023.  

 

Ingrid Hoff Bodin, Menighetsrådsleder

Erik Lundqvist, Nestleder

Jarl Åge Tjørn, Medlem

Anne-Marit Karlsen, Medlem

Astrid Torunn Bø, Medlem

Liv Heidi Pedersen, Medlem

Reidar Brenden, Medlem

Stine Trangsrud, 1.varamedlem

Irmi Wiatzka, 2.varamedlem

Jan Åge Bjørseth, 3.varamedlem

Jarl Eskil B. Dahl, 4.varamedlem

Marte Torstensen, 5.varamedlem

 

 

 

 

 

Tilbake