Døves menighetsråd Sandefjord


Menighetsrådet I Sandefjord ble valgt under kirkevalget 2019 og sitter frem til neste kirkevalg i 2023. 

 

Ellen Charlotte Ricci, Menighetsrådsleder

Knut Syvertsen, Nestleder

Arne Chr. Halseth, Medlem

Rolf Endsjø Wennersteen, Medlem

Anne Mette Haddeland, Medlem

Annette C Paulsen, Medlem

Egil Allan Martinussen, Medlem

Tom Zeiffert, 1.varamedlem

Karin Elise Syvertsen, 2.varamedlem

Mette Emilie K. Zeiffert, 3.varamedlem

Thor Lasse Thoresen, 4.varamedlem

 

 

Tilbake