Døves menighetsutvalg Kristiansand


i Agder

 

Kristiansand har et eget menighetsutvalg. Utvalget har sitt mandat fra menighetsrådet i Stavanger, og samarbeider med døvepresten i planlegging av gudstjenester og andre aktiviteter i de to Agder-fylkene.

Det tas sikte på å fullføre menighetsetableringen slik at det kan velges menighetsråd ved neste ordinære valg i 2019.

Menighetsutvalget i Kristiansand består av:

Leder - Astri Kristiansen

Utvalgsmedlem - Henry Lilllejord

Utvalgsmedlem - Kristin B. Follerås

Utvalgsmedlem - Hanne-Britt Valvatne

Sekretær- Tone Benestvedt

Døvekapellan – Vidar Svendsen

I 2016 ble det for første gang ansatt egen døveprest på Sørlandet.

Arbeidet er i rask vekst og utvikling.

Døvepresten er tilgjengelig for tegnspråkbrukere som ønsker tilrettelegging i sin lokale menighet.

Gudstjenester og andre aktiviteter foregår i Oddernes menighetshus ca. en gang i måneden.

Oddernes er døvekirkens søstermenighet i Kristiansand. Det arbeides med å få etablert et fast gudstjenestested i Aust-Agder.

Menighetskontoret er plassert ved Lund kirke.

Tilbake