Ressurser til samlingene for undervisningsopplegget

Samling 1 – Oppstart og bibelen

   Les mer...

Samling 2 - Trosbekjennelsen del 1

   Les mer...

Samling 3 - Trosbekjennelsen del 2

   Les mer...

Samling 4 – Trosbekjennelsen del 3

   Les mer...

Samling 5 - Dåp

   Les mer...

Samling 6 - Fader vår del 1

   Les mer...

Samling 7 - Fader vår del 2

   Les mer...

Samling 8 - Fader vår del 3

   Les mer...

Samling 9 - De 10 bud

   Les mer...

Samling 10 - Kjærlighetsbudet – nestekjærlighet

   Les mer...

Samling 11: Faste og fasteaksjonen

   Les mer...

Samling 12 – Skrifte og den lille bibelen

   Les mer...

Samling 13 - Misjon

   Les mer...

Samling 14 - Martin Luther

   Les mer...

Samling 15 – Gudstjenesten og konfirmansjonsgudstjenesten

   Les mer...

Bønner for konfirmanttiden

   Les mer...

Andre ressurser

   Les mer...

App

   Les mer...

Kunnskapens tre

   Les mer...