Døves menighet Trondheim

Om menigheten

i Nidaros og Sør-Hålogaland utenom Lofofoten, Ofoten og Vesterålen    Les mer...

Om kirken

Om  Trondheim døvekirke    Les mer...

Felleslegatet for døve

Du kan søke.  Søknadsfrist 15.3.2017 www.felleslegatet.no    Les mer...

Gammel hjemmeside Trondheim

Om linkene ikke fungerer, erstatt www med old!    Les mer...

I Trondheim og Døvekirken


I Distriktet


Kontaktliste