Døvekirken > Artikler > Nyheter

Årsmelding 2017

Årsmelding 2017

Årsmeldingen på tegnspråk uten vedlegg

Denne artikkelen er fortsatt under utvikling

1. Ledernes beretning:  Liturgi og bibel på tegnspråk - 500år etter reformasjonen
1.1.          Årsmelding for Døvekirken
1.2.          Et blikk tilbake på 2017
Språk og liturgi i reformasjonsåret
«Stavangermodellen»
Reformasjonsåret 2017
Fra samordnet til enhetlig ledelse

1.3.          Blikket framover i 2018 og årene som kommer

2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
2.1. Om døvekirken
2.2. Hovedtall 

3. Årets aktiviteter og resultater
3.1. Døvekirken som en del av Oslo bispedømme: Mer Himmel på jord
3.1.1. Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i fellesskapet
3.1.2. Flere søker dåp og Trosopplæring
3.1.3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet

3.1.4. Flere får lyst til å arbeide i kirken
3.2. Døvekirkens kirkepolitiske målsettinger
3.2. Døvekirkens kirkepolitiske målsettinger: Tiltak i 2018
 

4. Økonomisk styring og kontroll i virksomheten
4.1. Overordnet vurdering av opplegg for styring/kontroll 
4.2. Styring og kontroll i Døveprostiet
Bemanningsplan for Døvekirken
Situasjonen
Vurdering og Tiltak 

4.3. Økonomisk situasjon i fellesrådet
4.3.1. Visjonen
4.3.2. Den økonomiske situasjonen
4.3.3. Bygningene – en av våre utfordringer
4.3.4. Stab og ressurser
Vurdering & Tiltak

4.4. Eksterne midler

5. Vurdering av framtidsutsikter

6. Vedlegg
6.1. Årsmelding AMU
6.2. Urevidert regnskap fellesrådet
6.3. Verdier for medarbeidere i Døvekirken
 

1. Ledernes beretning:  Liturgi og bibel på tegnspråk - 500år etter reformasjonen

1.1.          Årsmelding for Døvekirken

1.2.          Et blikk tilbake på 2017

Språk og liturgi i reformasjonsåret

 

«Stavangermodellen»

Reformasjonsåret 2017

Fra samordnet til enhetlig ledelse

1.3.          Blikket framover i 2018 og årene som kommer

2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.1. Om døvekirken

2.2. Hovedtall

3. Årets aktiviteter og resultater

3.1. Døvekirken som en del av Oslo bispedømme: Mer Himmel på jord

3.1.1. Flere deltar i gudstjenesten og møter Gud i fellesskapet

 

 

 

 

 

3.1.2. Flere søker dåp og Trosopplæring

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Flere får lyst til å arbeide i kirken

 

 

 

 

 

 

3.1. Døvekirkens kirkepolitiske målsettinger

3.2. Døvekirkens kirkepolitiske tiltak 

4. Økonomisk styring og kontroll i virksomheten

4.1. Overordnet vurdering av opplegg for styring/kontroll 

4.2. Styring og kontroll i Døveprostiet

Bemanningsplan for Døvekirken

Situasjonen

Vurdering & Tiltak 4.2.

4.3. Økonomisk situasjon i fellesrådet

4.3.1. Visjonen

4.3.2. Den økonomiske situasjonen

4.3.3. Bygningene – en av våre utfordringer

4.3.4. Stab og ressurser

Vurdering & Tiltak 4.3.

4.4. Eksterne midler

5. Vurdering av framtidsutsikter

6. Vedlegg

6.1. Årsmelding AMU

6.2. Urevidert regnskap fellesrådet 

6.3. Verdier for medarbeidere i Døvekirken

 


Del denne artikkel på e-post