Julaften I Døvekirken

Julaften I Døvekirken

med middag og hyggesamvær, søndag 24. desember kl. 16.00

Påmelding her: 

https://secure2.mylabora.com/Påmelding?oid=88185f36-089e-46e1-80d4-d085d937b812&fid=882e6efd-dc7b-4500-9c5c-b6687b677c2f

Påmeldingsfrist 20. desember


Del denne artikkel på e-post