Døvekirken > Artikler > Nyheter

Skattejakten

Skattejakten

Et opplegg fra Døves menighet Stavanger og Bibelselskapet

Prosjektet skattejakten

Bli med på skattejakten!

Samlingene

Brukerveiledning

Teoretiske grunntanker

Informasjon om prosjektet

Prosjektet skattejakten

Hvem kan være med på Skattejakten?
Prosjektet Skattejakten er et tilbud til døve og tunghørte barn i alderen 10 - 13 år i Det Sør- Vestenfjelske døvedistrikt. I dag er 9 barn med på Skattejakten i Stavanger. Høsten 2007 starter vi opp igjen med nye samlinger. Skattejakten er et 3-årig prosjekt, som avsluttes våren 2008.

Hva gjør vi på Skattejaktsamlingene?
SKATTEJAKTEN er en meningsfull og spennende opplevelse - med aktiviteter både ute og inne. I sentrum står bibelfortellingen. Samlingene starter med at den flotte skattekisten åpnes. I skattekisten finner vi mange forskjellige skatter hver gang. Barna får lage ting som er knyttet opp mot kjente historier og personer i Bibelen. De får være med på ulike aktiviteter, som utfordrer dem til samspill og skaperglede sammen med andre barn. Så spiser vi et godt måltid sammen. Vi avslutter samlingene med å åpne en av lukene i "Det hemmelige skrinet", som har mange rom. Det siste prosjektåret skal vi også ut på none turer, så da blir det Skattejakt både til lands og til vanns.

 Hva er målet med prosjektet?

  • Gi barna gode verdier og holdninger
  • Gi barna hjelp til å ta gode valg for seg selv og andre - hjelp til å mestre livet
  • Gi barna kjennskap til sentrale bibelfortellinger
  • Gi tilbud om trosopplæring på barnas eget språk - tegnspråk
  • Vise barna at kirken alltid vil være et sted hvor de kan komme med

Bli med på skattejakten!

Samlingene

Brukerveiledning

Teoretiske grunntanker

Hvordan formiddle bibelse fortellinger i dag?

Informasjon om prosjektet

 


Del denne artikkel på e-post