Døvekirken > Artikler > Nyheter

Trosopplæringens kjerntekster

Trosopplæringens kjerntekster

Tekstoversikten finner du her

Nr.

Bibeltekst

Ungdomsversjon

Barneversjon

Poesi

1

Luk 2,1-20: Juleevangeliet

U-Luk 2,1-20

B-Luk 2,1-20

 

2

Matt 26,1-28,10: Påskefortellingen

U-Matt 26,1-28,10

B-Matt 26,1-28,10

-

2a   

Matt 26,1-5 Planen om drepe Jesus

U- Matt 26,1-5

B- Matt 26,1-5

 

2b   

Matt 26,6-13 Salving i Betania

U-Matt 26,6-13

B-Matt 26,6-13

 

2c   

Matt 26,14-16 Judas svik

U-Matt 26,14-16

B-Matt 26,14-16

 

2d   

Matt 26,17-30 Nattverden

U- Matt 26,17-29

B-Matt 26,17-30

 

2e   

Matt 26,30-35 Annonsering av Peters svik

U- Matt 26,30-35

B-Matt 26,31-35

 

2f   

Matt 26,36-56 I Getsemane

U

B

 

2g   

Matt 26,57-68  Jesus for det høye rådet

U

B

 

2h   

Matt 26,69-75 Peters svik

U- Matt 26,69-75

B-Matt 26,69-75

 

2i   

Matt 27,1-2 Rådet overgir Jesus til Pilatus

U-Matt 27,1-2

B-Matt 27,1-2

 

2j   

Matt 27,3-10 Judas angrer og tar sitt liv

U-Matt 27,3-10

B-Matt 27,3-10

 

2k   

Matt 27,11-14 Jesus blir ført til Pilatus

U-Matt 27,11-14

B-Matt 27,11-14

 

2l   

Matt 27,15-26 Jesus blir dømd

U-Matt 27,15-26

B-Matt 27,15-26

 

2m   

Matt 27,27-31 Jesus blir spotta

U-Matt 27,27-31

B -Matt 27,27-31

 

2n   

Matt 27,31-45 Vegen til Golgata

U-Matt 27,31-46

B-Matt 27,31-46

 

2o   

Matt 27,45-56 Jesu død

U-Matt 27,46-56

B-Matt 27,46-56

 

2p   

Matt 27,57-61 Jesu gravlegging

U-Matt 27,57-61

B-Matt 27,57-61

 

2q   

Matt 27,62-66 Vakt ved graven

U-Matt 27, 62-66

B-Matt 27, 62-66

 

2r   

Matt 28,1-10 Oppstoda

U-Matt 28,1-10

B-Matt 28,1-10

 

 

 

 

 

 

2s   

Simon frå Kyrene

U-Matt 27:32

B-Matt 27:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Jes 52,13-53,5: Såret for våre overtredelser

U-Jes 52,13-53,5

-

-

4A

Matt 28, 16-20: Dåps- og misjonsbefalingen

U-Matt 28, 16-20

B-Matt 28, 16-20

-

4B

Apg 1,1-14: Kristi Himmelfart

U-Apg 1,1-14

B-Apg 1,1-14

-

5

Joh 14,16-18: Talsmannen

U-Joh 14,16-18

B-Joh 14,16-18

-

6

Apg 2,1-13: Pinsedag

U-Apg 2,1-13

B-Apg 2,1-13

-

7

Luk. 2,41-52: Jesus som 12-åring i tempelet

U-Luk. 2,41-52

B-Luk. 2,41-52

-

8

Joh 6, 1-35 :Jesus metter 5000, Jesus går på vannet

U-Joh 6, 1-35

B-Joh 6, 1-35

-

8a   

Joh 6,1-15 Jesus metter 5000

U- Joh,6,1-15

B- Joh,6,1-15

 

8b   

Joh 6,16-21 Jesus på sjøen

U-Joh 6,16-21

B-Joh 6,16-21

 

8c   

Joh 6,22-35 Livets brød

U-Joh 6,22-35

 

 

9

Mark 10,13-16: Jesus og barna

U-Mark 10,13-16

B-Mark 10,13-16

-

10

Joh 1, 9-12: Guds barn

U-Joh 1, 9-12

B-Joh 1, 9-12

P-Joh 1, 9-12

11

Joh 14,6: Jesus er veien, sannheten og livet

U-Joh 14,6

B-Joh 14,6

-

12

Luk 7,11-17: Enkens sønn i Nain

U-Luk 7,11-17

B-Luk 7,11-17

-

13

Luk 10, 38-42: Jesus hos Marta og Maria

U-Luk 10, 38-42

B-Luk 10, 38-42

-

14

Luk 18,9-14: Tolleren og Fariseeren

U-Luk 18,9-14

B-Luk 18,9-14

-

15

Luk 18,18-30: Jesus og den rike unge mannen

U-Luk 18,18-30

B-Luk 18,18-30

-

16

Joh 20,24-29: Jesus og Tomas

U-Joh 20,24-29

B-Joh 20,24-29

-

17

Mark 4,30-34: Guds rike er som sennepsfrøet

U-Mark 4,30-34

B-Mark 4,30-34

-

18

Luk 10, 25-37: Den barmhjertige samaritan

U-Luk 10, 25-37

B-Luk 10, 25-37

-

19

 Luk 15,1-7: Sauen som ble funnet

U-Luk 15,1-7

B-Luk 15,1-7

-

20

 Luk 15,11-32: En far som ventet

U-Luk 15,11-32

B-Luk 15,11-32

-

21

Luk 6, 20-49: Bergprekenen

U-Luk 6, 20-49

-

 

21a   

Luk 6,20-22 Saligprisingane

U-Luk 6,20-22

 

P-Luk 6,20-22

21b   

Luk 6,22-26  Verop

U-Luk 6,22-26 

 

 

21c   

Luk 6,27-35 Elsk fienda

U-Luk 6,27-35

 

 

21d   

Luk 6,36-42 Bjelka i augo

U-Luk 6,36-42

 

 

21e   

Luk 6,43-46 Treet og fruktene

U-Luk 6,43-46

 

 

21f   

Luk 6,46-49 Huset bygd på fjell

U

 

 

22

Matt 6,6-13: Fadervår

U-Matt 6,6-13

B-Matt 6,6-13

P-Matt 6,6-13

23

Matt 22, 37-40: Det dobbelte kjærlighetsbud

U-Matt 22, 37-40

B-Matt 22, 37-40

-

24

Matt 7,12: Den gylne regel

U-Matt 7,12

B-Matt 7,12

-

25

Joh 3,16: Den lille bibel

U-Joh 3,16:

B-Joh 3,16:

-

26

1 Kor 13: Kjærlighetens høysang

U-1 Kor 13

-

P-1 Kor 13

27

1. Joh 4,7-11: Guds kjærlighet

U-1. Joh 4,7-11

-

P-1. Joh 4,7-11

28

Rom 5,1-11: Fred med Gud, rettferdiggjort av tro

U-Rom 5,1-11

-

-

29

Ef 2,1-10: Av nåde er dere frelst

U-Ef 2,1-10

-

-

30

Gal 5,16-26: Åndens frukt

U-Gal 5,16-26

-

-

31

Fil 4,4-8: Gled dere!

U-Fil 4,4-8

B-Fil 4,4-8

-

32

5 Mos 6,4-9: Herren er vår Gud

U-5 Mos 6,4-9

-

-

33

4. Mos 6, 22-27 : Velsignelsen

U-4. Mos 6, 22-27

-

-

34

 Salme 8:  Hva er da et menneske?

U- Salme 8

-

P- Salme 8

35

Salme 23: Herren er min hyrde

U-Salme 23

-

P-Salme 23

36

Salme 51: Tilgi meg Gud

U-Salme 51

-

P-Salme 51

37

Salme 71: Bønn, klage og tillit

U-Salme 71

-

P-Salme 71

38

 Salme 139: Du har skapt meg på skremmende underfullt vis

U-Salme 139

-

P-Salme 139

39

Salme 150: Lovsyng Gud!

U-Salme 150

-

P-Salme 150

40

 1 Mos. 1,1-3,24: Skapelse og syndefall

U-1.Mos. 1,1-3,24

B-1.Mos. 1,1-3,24

-

40a   

1 Mos 1,1-2,4a Skapelse

U-1.Mos 1,1-2,4a

B-1.Mos 1,1-2,4a

 

40b   

1 Mos 2,4b-14 - Paradiset

U-1. Mos 2,4b-14

B-1. Mos 2,4b-14

 

40c   

1 Mos 2,15 -17 Det forbudde treet

U-1. Mos 2,15 -17

B-1. Mos 2,15 -17

 

40d   

1 Mos 2,18-25 Kvinnen

U-1. Mos 2,18-25

B-1. Mos 2,18-25

 

40e   

1 Mos 3,1-15 Syndefallet

U-1. Mos 3,1-15

B-1. Mos 3,1-15

 

40f   

1 Mos 3,16-19 Menneskskjebne

U-1. Mos 3,16-19

B-1. Mos 3,16-19

 

40g   

1 Mos 3,20-24 Uttog frå pardiser

U-1. Mos 3,20-24

B-1. Mos 3,20-24

 

41

1 Mos 12, 1-3: Guds løfte til Abraham

U-1 Mos 12, 1-3

B-1 Mos 12, 1-3

-

42

2 Mos 2,1-10: Miriam redder Moses

U-2 Mos 2,1-10

B-2 Mos 2,1-10

-

43

2 Mos 2,23-3,15; 4,10-16: Gud kaller Moses

U-2 Mos 2,23-3,15; 4,10-16

B-2 Mos 2,23-4,16

-

43a   

2 Mos 2,23-25 Gud husker sitt folk

U-2 Mos 2,23-25

B-2 Mos 2,23-25

 

43b   

2 Mos 3,1-15 Gud kaller Moses

U-2 Mos 3,1-15

B-2 Mos 3,1-15

 

43d   

2 Mos 4,1-9 Staven til Moses

 

B-2 Mos 4,1-9

 

43c   

2 Mos 4,10-16 Gud sender Moses

U-2 Mos 4,10-16

B-2 Mos 4,10-16

 

44

2 Mos 19,20;20, 1-20: De ti bud

U-2 Mos 19,20;20, 1-20

B-2 Mos 19,20;20, 1-20

-

45

3 Mos 16: Den store soningsdagen

U-3 Mos 16

-

-

46

1 Sam 3: Samuel i tempelet

U-1 Sam 3

B-1 Sam 3

-

47

2 Sam 7,1-17: Guds løfte til David og hans ætt

U-2 Sam 7,1-17

 

-

48

Jes 6,1-8: Møte med Den hellige

U-Jes 6,1-8

-

-

49

Amos 5,7-15: Sosial rettferdighet

U-Amos 5,7-15

-

-

50

Åp 1,1-2; 21,1-5: Den nye himmel og jord

U-Åp 1,1-2; 21,1-5

-

-

 


Del denne artikkel på e-post