Døvekirken > Artikler > Nyheter

Om Døves menighet Stavanger

Om Døves menighet Stavanger

Rogaland, Agder-fylkene og Sunnhordland

Menighetens visjon er ”et raust fellesskap for troen og livet”

Dette sier noe vesentlig om hva vi ønsker å være og hvilke mål vi strekker oss mot.

Arbeidet er for en stor del lokalisert til Døvekirken i Stavanger og Oddernes kirke i Kristiansand http://www.dovekirken.no/Kristiansand

Menigheten har en sterk forankring i døvemiljøet, og er en del av døvekulturen i Stavanger. Vi har kontorer i Døves hus, og Omsorgsbolig for døve ligger i samme område. Vi deltar videre i samarbeidsforum på Døvesenteret, og søker å koordinere våre aktiviteter med det som ellers skjer i døvemiljøet. En slik sentral plassering i Døvemiljøet er viktig for menigheten.

Gudstjenesteliv

Det er gudstjeneste i Stavanger døvekirke to ganger i måneden. Døvepresten holder også gudstjenester for døvemiljøet i Haugesund og sammen med hørende menigheter andre steder i distriktet.

«Åpen kirke»

Det arrangeres «Åpen kirke» hver onsdag hele året fra kl. 11.00. Dette er et svært godt besøkt lavterskeltilbud med sosialt fellesskap, kafé, andakt og annet program.

Trosopplæring

Menigheten har kateket og trosopplærer, og det gis en helhetlig trosopplæring på tegnspråk.

Andre tilbud

Det er regelmessige samlinger med andakt og sosialt samvær på Døves omsorgsbolig i Stavanger.

Det arrangeres jevnlig menighetskvelder med aktuelle tema, servering og samtale.

Misjon og internasjonalt engasjement

Menigheten er representert i Døvekirkens misjonskomite og støtter døveskoler og en døvepresttjeneste på Madagaskar.

Besøkstjeneste

Det er viktig at Døvekirken kan gi omsorg til mennesker som ikke så lett kan komme seg til kirken, men som har behov for samtale, oppfølging og kirkelig betjening. Derfor har menigheten en besøkstjeneste.

Grønn menighet.

Menigheten er sertifisert som «Grønn menighet». Dette innebærer en konkret handlingsplan og mange små steg i riktig retning når det gjelder å være bevisst på «grønne verdier» og kristent forvalteransvar.

Samarbeid.

Tolketjenesten er en viktig og uunnværlig samarbeidspartner. Det samme er i Stavanger kommunes rådgiver for døve som er tilstede på «Åpen kirke» hver uke.

Vi har også et godt samarbeid med barnehager og skoler for hørselshemmede og flere hørende menigheter.

 


Del denne artikkel på e-post