Døvekirken > Artikler > Nyheter

Døves menighet Tromsø

Døves menighet Tromsø

Informasjon om menigheten

Velkommen til Døves menighet i Tromsø!

Døvekirken (i Kroken Kirke) er samlings-stedet vårt i Tromsø.  Der finner du også prestekontoret. Her bruker vi tegnspråk.

Menigheten er verdens nordligste døvemenighet og omfatter fylkene Troms og Finnmark - samt Svalbard. Vi har også ansvar for Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Hvor du enn bor i dette området, er du velkommen til å ta kontakt med oss.  Vi har konfirmantundervisning og trosopplæringsarbeid. Vi har regelmessige gudstjenester og andre samlinger i Tromsø. Vi samarbeider også med døveforeninger i hele distriktet om lokale gudstjenester og andre arrangement.

Vi samarbeider også gjerne med menigheten der du bor, og kan være med på konfirmantundervisning eller annet trosopplæringsarbeid. Døvepresten har besøkstjeneste og kan bistå ved dåp, konfirmasjon, vigsler og begravelser.

Selvstendig menighet

Da menighetsutvalget ble opprettet i 2002, var det klart at dette bare var første steg på veien til å få et selvstendig menighetsråd. Det var derfor ikke nødvendig med nytt valg da de overordnede kirkelige myndigheter i 2012 vedtok å skille Tromsø (Troms og Finnmark fylke) ut som selvstendig sokn med virkning fra 1. juni 2013. Fra samme dato gikk menighetsutvalget over til å bli menighetsråd.

For 4-årsperioden 2015 – 2019 består menighetsrådet av:

Faste representanter:

Anne Merete Schøning Morskogen

Geir Solli

Asbjørn Gundersen

Sonja Skogvoll

Soknepresten

 

Vararepresentanter:

Solveig Henningsen

Edvard Johan Strand

Arvid Jan Somby

 


Del denne artikkel på e-post