Døvekirken > Artikler > Nyheter

Om kirken

Om kirken

Om  Trondheim døvekirke

Om kirken

Velkommen til Døvekirken i Trondheim. Kirken ble innviet i 1927 og er et enestående bygg. Det er utsmykket med veggmalerier og takmalerier. Kirkerommet er svakt hellende mot alterpartiet for å gi bedre visuell tilgang til tegnspråk som blir framført i kirken. Kirken er i dag på Riksantikvarens liste over verneverdige kirker.

Vi har regelmessige gudstjenester hver 14. dag – se oversikt på hjemmesiden.

Liturgi og preken er på norske tegnspråk. Når det er behov for tolk til norsk, er vi behjelpelig med å skaffe det.   


Del denne artikkel på e-post