Døvekirken > Artikler > Nyheter

Kopi avKopi avDøves menighet Bergen

Kopi avKopi avDøves menighet Bergen

Om Døves menighet Bergen med Bjørgvin utenom Sunnhordland prosti som sokn.

er den nest største døvemenigheten i Norge.

Menighetens motto er «Fremtid og håp». Dette reflekterer at vi ønsker å formidle det kristne håp, samtidig som vi ønsker å bidra til døvemiljøets fremtid på en positiv måte. Geografisk omfatter menigheten hele Bjørgvin bispedømme med unntak av Sunnhordland prosti.

Gudstjenesteliv.

Det er gudstjeneste i Bergen døvekirke annenhver søndag. I juli flyttes gudstjenestene til torsdag kveld. I tillegg kommer gudstjenester i høytidene. Døvepresten holder også gudstjenester for døve i distriktet.

Menigheten var tidlig ute med arbeid med ny liturgi. Gudstjenesteutvalg ble nedsatt i 2012.

Menigheten var den første døvemenigheten som tok i bruk tegnspråksalmer etter modell fra Tyskland og England.

Menigheten er den eneste som regelmessig har brukt visuelle preludier.

Trosopplæring.

Menighetens tilbud for barn og unge omfatter bl.a. babysang, utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok, «tårnagenter», «lys våken», barnehagebesøk i kirken til jul og påske, høsttakkefest, familiemiddag, halloween-feiring (over 60 personer deltok høsten 2016), advents- og påske-verksted, konfirmantundervisning med landsdekkende leir, og tilbud om LIV og MILK-kurs. Vinterhelg på Møre arrangeres sammen med Døves menighet, Ålesund. Døvemenighetene arrangerer også landsdekkende ungdomsleir. Kontakt trosopplærer for mer informasjon.

Andakt og besøk.

Det er regelmessig andakt på sykehjemmet Konos senter, minst 4 ganger i året er dette gudstjenester med nattverd. «Åpen kirke» er andakt i døvekirken før døvesenterets seniortreff.

Det arrangeres jevnlig bibeltimer i kombinasjon med sosialt samvær.

Døvepresten besøker jevnlig døve, også i distriktet. Han blir regelmessig tilkalt av sykehjem og bofellesskap, og følger opp døve på sykehus. Menigheten ønsker flere besøkere til sin besøkstjeneste.

Misjon.

Menigheten har representant i døvekirkens misjonskomite, og er eneste døvemenighet med misjonsforening (60 år i 2017). I tillegg til å støtte arbeidet på Madagaskar, har menigheten samarbeidsavtale med Det norske Misjonsselskap om støtte til døveskole i Ngaoundere.

Diakoni.

Menigheten er eneste døvemenighet som har diakoniutvalg. Diakoniutvalget har tatt initiativ til tilrettelagte turer til Syden sammen med Døves menighet, Ålesund. Disse turene har vært tilrettelagt for døve som finner det vanskelig å reise alene, for eksempel på grunn av bevegelseshemning eller alder.

Menigheten arbeider i samarbeid med stiftelsen Signo for et botilbud for døve som trenger tilrettelagt bolig.

Internasjonalt.

Menigheten har hatt jevnlig kontakt med de anglikanske og katolske døvemenighetene i Manchester, England.

Grønn menighet.

Menigheten var Norges (!) første grønne menighet i 2005. Siden har menigheten blitt miljøfyrtårn i 2011. I 2013 fikk menigheten pris av Oslo bispedømmes ungdomsråd for sitt miljøengasjement.

Samarbeid.

Menigheten har godt samarbeid med Bjørgvin bispedømme og Bergen kirkelige fellesråd. Daglig leder er leder av diakoniutvalget i bispedømmet. Kontakten med Bergen døvesenter er god, og menigheten har som mål å støtte døvesenteret i døvepolitiske saker. Menigheten har også et utmerket samarbeid med Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Bergen. Samarbeid innenfor døvedistriktet fungerer også godt med årlig samarbeid om døvestevner og turer.


Del denne artikkel på e-post