Døvekirken > Artikler > Nyheter

Bergen døvekirke

Bergen døvekirke

Om Bergen Døvekirke

Bergen døvekirke ble vigslet 10. desember 1989 av daværende biskop i Bjørgvin, Per Lønning.

Kirkebygget er oppført i armert betong og er i to etasjer. Bygget er tegnet av arkitektene Atle Strømstad og Lasse Bjørkhaug. Grunnflaten er på 320kvm.

I underetasjen er det fire funksjonelle kontorer, lagerrom og rom til barne- og ungdomsarbeid og toaletter..

Hovedetasjen inneholder kirkerom, sakristi, publikumstoalett, og menighetssal med kjøkken.

Selve kirkerommet har vifteplan med tilbaketrukket korparti. Dette gjør rommet intimt og inkluderende. Tar en den tilstøtende menighetssalen i bruk, er det sitteplass til 150 personer.

Kunsten møter oss med en gang vi kommer inn på kirketorget. Der står skulpturen «Omsorg» og der henger relieffet «Nåde». Dette er kunst det er lov å ta og føle på. Omsorg skal minne oss om at vi mennesker trenger omsorg. Midt i relieffet «Nåde» er det plassert et opplyst kors.

Over hoveddøren inn til kirkerommet henger et relieff, skåret som en due. På duen er det skåret inn på hebraisk «jøhi or» - bli lys.

Som mesteparten av kunsten, er «Omsorg», «Nåde» og duen over kirkedørene laget av tidligere døveprest i Sør-vestenfjelske døvedistrikt, Georg Abelsens.

Fra heftet «Bergen døvekirke. Vigslingsgudstjeneste søndag 10. desember 1889» kan vi lese:

 «Hovedarbeidet er naturlig nok altertavlen – skåret i laminert furu. Georg Abelsnes har her hatt tegnet for «hellighet» som utgangspunkt. Samtidig kan vi tydelig ane noe av «bokens form» - det forteller oss at Guds hellighet er uttrykt gjennom ordet. I sentrum av det hellige blir vi minnet om dåpen og nattverden – i det vi aner konturene av en døpefont, ser kornakset som vokser og ser drueklasen. Bak selve hovedtegnet hellig ser vi duen – symbolet for Den Hellige Ånd.»

Kirkens prosesjonskors er laget av kunstneren Solrunn Ness i ikonteknikk.

Døpefont, alter og prekestol er i tre etter tegninger fra Georg Abelsnes. De fire antependiene er brodert med gulltråd på ullstoff av Guri Kaland Sværen og montert av Kari Jenny Skålevik. Mønstrene er etter idé fra Gunvor Abelsnes.

Kirkerommet har også et lite sidealter med kneleskammel. Dette alteret ble opprinnelig laget til Nonneseter kapell som menigheten brukte som døvekirke fra 1951 til 9. desember 1989.

I kirkerommet står det også et pipeorgel. Det er bygget av den danske orgelbyggeren Carsten Lund. Orgelet har seks stemmer, 1 manual og pedal.

 

Kilder:

  • Kirkebyggdatabasen
  • Straume, Asgeir: «Bergen døvekirke. Vigslingsgudstjeneste søndag 10. desember 1989.»
  • Sværen, Guri Kaland: «Altertavlen i Bergen døvekirke. Presentasjon og drøfting av et konkret kunstverk.»


Del denne artikkel på e-post